“firmaburda.com” uzantılı bu internet sitesinin (“Site”) her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sehriilan Mobil İnternet Servisleri (“Sehriilan” veya “Şirket”) aittir. “firmaburda.com” alan adlı internet sitesini ziyaret ederek (“Ziyaretçi”) ve/veya Site’ ye “Üye” olarak, işbu “Site Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Site Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları herhangi bir sınırlama ve şart olmaksızın kabul etmiş bulunmaktasınız. Lütfen Site Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz.

 

1. Ziyaretçi veya Üye sıfatıyla Site’ye erişen ve/veya Site’yi inceleme saikiyle kullanan tüm kişiler (Ziyaretçi ve Üye birlikte “Kullanıcı” olarak ifade edilecektir) işbu Site Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır. Site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi ve Üye için farklılık göstermektedir.

 

2. Şirket, Kullanıcıların üyelik kapsamında Site’den ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri için kaydolmalarını şart koşmaktadır Site’de sunulan üyelik hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye Sehriilan Bireysel Üyelik Sözleşmesi ve Sehriilan Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz.

 

 

3. Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklara saygı duymakta ve önem vermektedir. Bu anlamda Müşteri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) incelemenizi rica ederiz.

 

4. İşbu Site Kullanım Koşulları uyarınca Şirket, Site’nin genel görünümü, tasarımı ile Şirket ve/veya Üye tarafından sağlanan tüm bilgi, resim, grafik, çizim, marka, patent, telif hakkı, fotoğraf, ses, video, alan, adı, html kodu, logo, yazılı, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, iş metodu ve iş modeli de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve söz konusu materyaller hukuki koruma altındadır. Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında veya sonrasında söz konusu materyaller ile ilgili olarak izinsiz olarak yapılacak herhangi bir kullanım veya iltibasa yol açacak işlemlere karşı Şirket’in her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

 

5. Şirket, Site’de mevcut bütün içerikleri, görselleri ve hizmetleri öncesinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. Site’de yapılan değişiklikler yayımlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Metinler, görseller, çizimler ve diğer unsurlar telif hakkına tabi olup, Şirket, Kullanıcı’nın sadece Site’yi kullanmasına ve Site’de yer alan içerik ve hizmetleri görüntülemesine izin vermektedir. Şirket’in yazılı izni olmadıkça, ilgili içerikler ticari kullanım amacıyla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, başka bir internet sitesinde veya çevrimiçi ya da çevrimdışı mecrada izinsiz olarak kullanılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılamaz veya değiştirilemez. Söz konusu durum ve kullanımlarda Şirket’in talep, dava ve takip gibi her türlü hukuki yola başvuru hakkı saklıdır.

 

6. Şirket, işbu Site Kullanım Koşulları’nı öncesinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar. Site Kullanım Koşulları’nda yapılan güncellemeler yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır.

 

7. Şirket, Site’de sunulan hizmetleri; işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu Site Kullanım Koşulları kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, Şirket her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Site’yi, Site’de sunulan hizmetleri veya teknolojik altyapısını durdurabilir veya sonlandırabilir.

 

8. Şirket, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olmasına özen ve hassasiyet göstermekle birlikte, Kullanıcı güvenliğin sağlanması için kendi korumalarını sağlamakla yükümlüdür. Site kullanımından doğan riskler Kullanıcı’ ya aittir.

 

9. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintisi, Site’den ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla kullanılan cihazda meydana gelen hata, Site Kullanım Koşulları’nın ya da üçüncü kişilerin fiilleri gibi durumlar nedeniyle Site’de oluşabilecek kesinti, aksaklık ve doğabilecek zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

 

10. Kullanıcı, Site Kullanım Koşulları’na ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle Şirket’in uğradığı doğrudan ve dolaylı bütün zararları, masrafları, harcamaları, tazminat ve idari para cezası da dahil olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri ve Site’yi kullanan diğer kimselerin uğradığı zararları hiçbir yasal merciin karar ve hükmüne gerek kalmaksızın tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Kullanıcı’nın eylemlerinin işbu Site Kullanım Koşulları’na aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, kaydolma ve üyelik bilgilerinin güncellenmesi esnasında sunulan bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgi ve belgelere uygun olmaması durumlarında, Şirket, işbu Site Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak feshedebilir.

 

12. Şirket tarafından yapılacak bütün bildirimler, Site üzerinden elektronik ortamda, ve Şirket sisteminde kayıtlı olan e-posta adresi, telefon numarası veya fiziksel adresine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yazılı olarak Şirket’e bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Kullanıcı’nın mevcut e-posta adresi, telefon numarası veya fiziksel adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

 

13. Kullanıcı, Şirket’in yazılı onayı olmadan işbu Site Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

14. Kullanıcı ile Şirket arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Şirket’in elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecek ve işbu Site Kullanım Koşulları metni esas alınacaktır. Uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çözülecek olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

15. Site üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz bulunması halinde “destek@firmaburda.com ” adresine e-posta gönderebilirsiniz